OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

Design Makes A Better Life.

Design Makes A Better Life.

“REACT” ตอบสนองให้ทันโลกยุคใหม่ ในงานสภาสถาปนิก´19

นี่คือการ์ดเชิญอย่างไม่เป็นทางการถึงเหล่าดีไซเนอร์ทั้งหลาย เพื่อชวนทุกคนมาที่งานสภาสถาปนิก’19 พร้อมเสิร์ฟความรู้สถาปัตยกรรมสู่สาธารณชน

เพราะเปลี่ยนแปลง จึงต้องปรับตัว  

เมื่อเรากำลังก้าวเข้าสู่ Digital Age อย่างเต็มตัว ยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสามารถสร้างผลกระทบต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจขึ้นมาใหม่ รวมทั้งเรื่องที่อยู่อาศัย ไอเดียการออกแบบ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง วิถีชีวิตและความต้องการสร้างที่อยู่ของผู้คนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป  จึงเป็นที่มาของแนวความคิดในการจัดงาน สภาสถาปนิก’19 ปีนี้คือ แนวคิด REACT” (รีแอ็ค) ตอบสนอง ต่อยอด ต่อเนื่อง เพื่อต้องการสื่อถึงสภาวการณ์ในปัจจุบันที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมรวมถึงทุกวิชาชีพ มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่พัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยการศึกษาต่อยอดความรู้อย่างต่อเนื่อง

Credit : https://www.buildernews.in.th

งานสภาสถาปนิก’19 หรือ ACT Forum’19 งานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรมและแสดงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกโดย สภาสถาปนิก ร่วมมือกับ อารยะ เอ็กซ์โป บริษัทมืออาชีพด้านการจัดงานแสดงสินค้านวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ระหว่าง 14-17 พฤศจิกายน 2562 บนเนื้อที่กว่า 20,000 ตารางเมตร อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี ที่ถูกสรรสร้างให้กลายเป็นพื้นที่จัดแสดง เผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมสู่สาธารณชนโดยเหล่าสถาปนิกตัวจริง เป็นงานเดียวในประเทศไทยที่มีการรวมกลุ่มสถาปนิกครบทุกสาขาทั้งของไทยและต่างชาติ

งานสัมมนาที่น่าเข้าไปเช็คอิน

หัวใจหลักของงานคือเวทีการเสวนาประชุมเชิงวิชาการทางสถาปัตยกรรมความรู้ แสดงความคิดสร้างสรรค์ด้านสถาปัตยกรรมและงานออกแบบ ได้รับความรู้ทางวิชาการจากนิทรรศการ และการประชุมสัมมนาต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพให้แก่กลุ่มสถาปนิก นักออกแบบ รวมถึงการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจากผู้แสดงสินค้าชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ที่จัดเต็มความรู้ อัพเดตนวัตกรรมและเทรนด์ใหม่ๆ ของ 4 สาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม
1) สาขาสถาปัตยกรรมหลัก (Architecture)
2) สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง (Urban Design)
3) สาขาภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)
4) สาขาสถาปัตยกรรมภายใน และมัณฑนศิลป์ (Interior Architecture)

ในงานสภาสถาปนิก’19 จะมีความโดดเด่นแตกต่างจากงานอื่นๆ เนื่องจากเป็นเวทีรวมตัวของสถาปนิกไทยทุกสาขามากที่สุด จากการที่สภาสถาปนิกมีสมาชิกปัจจุบันกว่า 30,000 รายทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มสถาปนิก และบุคคลในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องที่มากที่สุด และครอบคลุมที่สุดในประเทศ ภายในงานจัดการประชุมวิชาการทางสถาปัตยกรรมกว่า 30 หัวข้อ แบ่งเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่

ฟังแรงบันดาลใจ จากสถาปนิกระดับโลก

Forum A: The Keynote (A Forum for Inspiration) เป็นการเปิดโอกาสให้สถาปนิกไทยและผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมรับฟังแนวคิดจากสถาปนิกที่มีชื่อเสียงในระดับโลก เพื่อเป็นการให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาการทำงานสู่ระดับสากลต่อไป ส่วนรายชื่อของสถาปนิกที่จะบินลัดฟ้ามาเข้าร่วมงาน ได้แก่

Stefano Boeri สถาปนิกชื่อดัง ผู้สร้างสวนป่าแนวตั้ง Bosco Verticale และ Liuzhou Forestry เมืองป่าแห่งแรกของโลกในจีน

 

Forth Bagley จากบริษัท KPF ผู้ออกแบบ Petersen Automotive Museum ใน LA

Andrew Grant ผู้เนรมิต Gardens by the Bay

Pierre Clement ผู้ออกแบบผังเมืองเซี่ยงไฮ้

Barbara Barry ดีไซเนอร์และมัณฑนากรที่ได้รับรางวัลมากมาย และกำลังมีการจัดแสดงผลงานที่พารากอน

แบ่งปันความรู้สถาปัตยกรรมสู่สาธารณชน

Forum B: The Practice (Sharing Knowledge from a Master) เป็นการให้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพแก่สมาชิกสภาสถาปนิกและประชาชนทั่วไป โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการปฏิบัติวิชาชีพทั้ง 4 สาขา รวม 5 ประเภทงาน ทั้งในส่วนงานศึกษาโครงการ, งานออกแบบ, งานบริหารและอำนวยการก่อสร้าง, งานตรวจสอบ และงานให้คำปรึกษา

อัพเดทเทรนด์นวัตกรรมแห่งอนาคต

Forum C: The Innovation (Discussion for the Best Solution) การสัมมนาที่มุ่งเน้นแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ในอนาคตจากแบรนด์ดังทั่วโลก

พร้อมให้คำปรึกษา ถามหาสถาปนิกอาสา

Forum D: The ACT Services (ACT Commitment to Serve Our Society) เป็นกิจกรรมที่สภาสถาปนิกให้บริการสังคมในรูปแบบของการให้คำปรึกษาโดยตรงแก่ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมโดยกลุ่มสถาปนิกอาสา และยังเปิดพื้นที่และโอกาสให้สถาบันการศึกษาเผยแพร่ผลงานการเรียนการสอน งานวิจัย ที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งทั้งหมดนี้ทางคณะทำงานจะได้ทำการคัดสรรและคัดเลือกหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงสถาปัตยกรรม เพื่อสถาปนิกทุกสาขาและเพื่อสาธารณชนอย่างแท้จริงต่อไป

ปักหมุดกันไว้ให้ดี งานสภาสถาปนิก’19 ภายใต้แนวคิด REACT” (รีแอ็ค) ตอบสนอง ต่อยอด ต่อเนื่อง ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่ 10.00-20.00 . ไม่ใช่เฉพาะสถาปนิกเท่านั้นที่เข้าชมได้ เพราะทีมงานยินดีต้อนรับผู้ชมทั่วไปให้ได้มาเรียนรู้สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อเตรียมพร้อมปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่พัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยการศึกษาต่อยอดความรู้อย่างต่อเนื่อง

การเดินทาง: มีบริการรถ mini van รับส่งฟรี จาก BTS หมอชิต และ MRT จตุจักร ทุกๆ 15 นาที
(ข้อมูล HTTPS://WWW.ACTFORUMEXPO.COM/2019/TH/FREE-MINI-VAN-SERVICE/)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้แล้วที่ https://www.actforumexpo.com/2019/pre-registration

ขอมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่ งานสภาสถาปนิก’19