Dong Sculpture ประติมากรผู้สรรสร้างงานศิลปะเพื่อส่งเสริมงานสถาปัตยกรรม

“ Sculpture มันคือองค์ประกอบหนึ่งที่ไม่ได้สำคัญไปมากกว่าอะไร คือถ้ามองเปรียบเทียบเป็นหนัง หนังทั้งเรื่องเลยไม่มีตัวโกง มีแต่พระเอกกับนางเอก

Continue reading “Dong Sculpture ประติมากรผู้สรรสร้างงานศิลปะเพื่อส่งเสริมงานสถาปัตยกรรม”