TWIN HOUSE บ้านแฝด 2 ช่วงเวลา พร้อมด้วยฟังก์ชันที่รองรับได้ทั้งปัจจุบันและอนาคต

Location: พหลโยธิน 32 , กรุงเทพฯ
Owner: คุณวินัย สถิรพิพัฒน์กุล
Architect: คุณเอิร์ธ ภุชงค์ สถิรพิพัฒน์กุล จาก OTATO Architect

Continue reading “TWIN HOUSE บ้านแฝด 2 ช่วงเวลา พร้อมด้วยฟังก์ชันที่รองรับได้ทั้งปัจจุบันและอนาคต”

สำรวจเบื้องหลัง Tiny Museum พิพิธภัณฑ์สีแดงชาดที่ออกแบบโดยตั้งต้นจากคุณค่าทางประวัติศาสตร์

การเข้าถึงโบราณสถานหรือโบราณวัตถุที่คนมักมองข้าม จำเป็นต้องใช้ภาพลักษณ์สวยงาม เพื่อดึงดูดคนยุคปัจจุบันให้หันมาสนใจ การสร้างพิพิธภัณฑ์ด้วยรูปโฉมใหม่ สร้างเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของความอยากรู้อยากเห็น

Continue reading “สำรวจเบื้องหลัง Tiny Museum พิพิธภัณฑ์สีแดงชาดที่ออกแบบโดยตั้งต้นจากคุณค่าทางประวัติศาสตร์”

INNOVATIVE TILES นวัตกรรมใหม่ของกระเบื้องที่ใส่ใจความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย

ความปลอดภัยคงเป็นปัจจัยแรกๆ ที่ทุกคนมักคำนึงถึงในการออกแบบบ้าน  ซึ่งสถานที่ที่เราคิดว่าปลอดภัยที่สุดอย่างบ้านก็ยังเกิดอุบัติเหตุที่เราไม่คาดคิดได้มากมาย ยิ่งบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นวัยชรา

Continue reading “INNOVATIVE TILES นวัตกรรมใหม่ของกระเบื้องที่ใส่ใจความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย”