Shikkui fleece ผ้าฟลีซปูนปลาสเตอร์ชิ๊กกุย วอลเปเปอร์รูปแบบใหม่ที่ใส่ใจผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบัน กระแสของปัญหาสิ่งแวดล้อมถือเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจ แม้แต่องค์ประกอบรอบๆ ตัวเราอย่างวัสดุต่างๆทั้งภายในและภายนอกบ้านก็หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน ‘ผ้าฟลีซปูนปลาสเตอร์ชิ๊กกุย’

Continue reading “Shikkui fleece ผ้าฟลีซปูนปลาสเตอร์ชิ๊กกุย วอลเปเปอร์รูปแบบใหม่ที่ใส่ใจผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม”