PUAY Park for the People : อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี สวนสาธารณะแห่งความยั่งยืนของประชาชน

คงจะดีไม่น้อยถ้าในขอบเขตของพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่ จะมีพื้นที่สวนหรือพื้นที่สีเขียวมารองรับการทำกิจกรรมต่างๆ และช่วยปรับสภาพอากาศในเมืองให้ดีขึ้น เช่นเดียวกับสวนป๋วยที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้

Continue reading “PUAY Park for the People : อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี สวนสาธารณะแห่งความยั่งยืนของประชาชน”