ชวนมาเรียนรู้รูปแบบการเล่นอย่างจริงจัง กับความเชื่อที่มุ่งหาความพิเศษในตัวเด็กทุกคนของ KIDative

“พอเราเริ่มทำ Kidative สิ่งที่เราเห็น คือ ความพิเศษของเด็กแต่ละคนที่เริ่มชัดเจนขึ้น สิ่งที่เราค้นพบมีอย่างเดียวเลยคือ เด็กทุกคนมีความพิเศษในตัวเองสูงมาก และความพิเศษนี้เอง เป็นโจทย์ที่ท้าทายของ Kidative ในทุกๆ วัน

Continue reading “ชวนมาเรียนรู้รูปแบบการเล่นอย่างจริงจัง กับความเชื่อที่มุ่งหาความพิเศษในตัวเด็กทุกคนของ KIDative”

Calm Spa สาขาเพลินจิต สปารีสอร์ตที่พร้อมรับฟังเสียงของร่างกายและจิตใจคนเมือง

Location: โครงการมหาทุน พลาซ่า ถนนเพลินจิต
Designer: Be Gray Bangkok
Owner: มนต์ทิพย์ พิทยธนากุล
Story: เสาวภัคย์ อัยสานนท์
Photographer: จิณณวัตร บริหารกิจอนันต์

Continue reading “Calm Spa สาขาเพลินจิต สปารีสอร์ตที่พร้อมรับฟังเสียงของร่างกายและจิตใจคนเมือง”