Books over the clouds สถาปัตยกรรมที่ลึกซึ้งกินใจของร้านหนังสือสาธารณะ ที่ตั้งอยู่บนตึกที่สูงที่สุดในเซี่ยงไฮ้

สำหรับสถาปัตยกรรมที่เห็นกันอย่างได้ชัดถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน ก็คงจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากสถาปัตยกรรมของจีน

Continue reading “Books over the clouds สถาปัตยกรรมที่ลึกซึ้งกินใจของร้านหนังสือสาธารณะ ที่ตั้งอยู่บนตึกที่สูงที่สุดในเซี่ยงไฮ้”

BLU395 Resident สถาปัตยกรรมที่เผยตัวตนผ่านความสัมพันธ์กับผู้คนและเสน่ห์ของย่าน

Location: สะพานควาย กรุงเทพฯ
Architect:
พลวิทย์ รัตนธเนศวิไล จาก PHTAA living design
Photographer:
วีรพล สิงห์น้อย

Continue reading “BLU395 Resident สถาปัตยกรรมที่เผยตัวตนผ่านความสัมพันธ์กับผู้คนและเสน่ห์ของย่าน”