หลังจบโควิด-19  Co-working ยังจะ work อยู่ไหม ?

ตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา ตลาด Co-working space มีทั้งแบรนด์ไทยเองและแบรนด์ระดับโลกเข้ามาเป็นผู้เล่นลงสนามอย่างคึกคัก จนกระทั่งไวรัส COVID-19 เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้านการทำงานของผู้คน

Continue reading “หลังจบโควิด-19  Co-working ยังจะ work อยู่ไหม ?”