ขอน้ำไฟในพื้นที่ก่อสร้างอยู่ห่างไกล เริ่มต้นอย่างไร?

การขอใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ หรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการปกติทั่วไป เจ้าของบ้านหรือผู้ที่ต้องการยื่นคำขอ สามารถยื่นเรื่อง “ขอให้สำรวจแนวเขตการให้บริการ”

Continue reading “ขอน้ำไฟในพื้นที่ก่อสร้างอยู่ห่างไกล เริ่มต้นอย่างไร?”

จิบกาแฟใต้เส้นสายไฟนีออนสีขาวที่ Other Café คาเฟ่ของคนรักรองเท้าที่จริงจังกับกาแฟ

Location: ซอยรางน้ำ
Owner & Designer: สุดฤทธิ์ ลัมภโมกข์ และทีม White Space 
Story: เสาวภัคย์ อัยสานนท์
Photographer: จิณณวัตร บริหารกิจอนันต์

Continue reading “จิบกาแฟใต้เส้นสายไฟนีออนสีขาวที่ Other Café คาเฟ่ของคนรักรองเท้าที่จริงจังกับกาแฟ”

“สถาปัตยกรรมความสงบ” พื้นที่ที่ทำให้เกิดความสงบ ที่เกิดจากการออกแบบประสบการณ์การรับรู้ภายในอาคาร

จากความสำคัญของสถาปัตยกรรมรูปแบบวัด ที่เป็นเสมือนศูนย์รวมของทุกกิจกรรมในสังคมมาอย่างยาวนาน แต่ในปัจจุบันกลับเหลือแต่เพียงพื้นที่สำหรับกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งทั้งเวลา

Continue reading ““สถาปัตยกรรมความสงบ” พื้นที่ที่ทำให้เกิดความสงบ ที่เกิดจากการออกแบบประสบการณ์การรับรู้ภายในอาคาร”