ออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ ต้องคิดถึงอะไรบ้าง?

ไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบ การออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นไม่น้อย เพื่อรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุให้มีความปลอดภัยและเปี่ยมด้วยความสุขมากที่สุด…

Read More