3:1 สัดส่วนที่พอเหมาะ สู่การอยู่อาศัยที่เป็นไปอย่างพอ(ดิบพอ)ดี

Location : ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
Site Area : 540 ตารางเมตร
Built Area : 630 ตารางเมตร

Continue reading “3:1 สัดส่วนที่พอเหมาะ สู่การอยู่อาศัยที่เป็นไปอย่างพอ(ดิบพอ)ดี”

ออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ ต้องคิดถึงอะไรบ้าง?

ไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบ การออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นไม่น้อย เพื่อรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุให้มีความปลอดภัยและเปี่ยมด้วยความสุขมากที่สุด…

Continue reading “ออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ ต้องคิดถึงอะไรบ้าง?”