S71 House บ้านที่เปลี่ยนภาษาสู่ความโมเดิร์น ผ่านองศาของแสงอาทิตย์ที่ชุบชีวิตใหม่ให้กับครอบครัว

Location : กรุงเทพฯ
Area : 400 ตารางเมตร
Owner : สมศักดิ์-นิรินธน์-ณิชยา หงษ์ศรีจินดา
Architect : สิทธิชัย ชมภู PERSPACETIVE
Photographs : อานันท์ นฤพันธาวาทย์

Continue reading “S71 House บ้านที่เปลี่ยนภาษาสู่ความโมเดิร์น ผ่านองศาของแสงอาทิตย์ที่ชุบชีวิตใหม่ให้กับครอบครัว”

EntropyArchitect

ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและอินทีเรีย งานวางผังและงานภูมิทัศน์ เพื่อการตอบรับกับงานทุกรูปแบบ ทุกประเภท โดยเน้นการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน ให้แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของโครงการ ตอบโจทย์ทางธุรกิจและตรงตามความต้องการของเจ้าของโครงการมากที่สุด

Continue reading “EntropyArchitect”

ลิฟท์บ้านระบบสกรูแบบไม่มีบ่อ ระบบที่ทำให้การมีลิฟท์ในบ้านเป็นเรื่องง่าย

บ้านที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ การขึ้น-ลงบันไดอาจทำได้ยากกว่าปกติ ‘ลิฟท์บ้าน’ จึงถือเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้บุคคลเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตภายในบ้านได้อย่างสะดวกสบาย และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Continue reading “ลิฟท์บ้านระบบสกรูแบบไม่มีบ่อ ระบบที่ทำให้การมีลิฟท์ในบ้านเป็นเรื่องง่าย”