C-2 House บ้านซุกซ่อนตัวตน ก่อนเปิดสู่ธรรมชาติภายใน ที่โอบกอดได้โดยไม่ต้องหลบซ่อน

เมื่อมีการโยกย้ายถิ่นฐานสู่การอยู่อาศัยอย่างจริงจังภายในบ้านหลังแรก ณ จังหวัดเชียงใหม่ ครอบครัวพ่อ แม่ ลูกผู้ต่างถิ่นจึงมอบหมายให้สถาปนิกท้องที่อย่าง INLY Studio เป็นผู้รับหน้าที่ออกแบบจนเกิดเป็น C-2 HOUSE บ้านที่เลือกปิดมุมมองและซุกซ่อนตัวจากภายนอก

Continue reading “C-2 House บ้านซุกซ่อนตัวตน ก่อนเปิดสู่ธรรมชาติภายใน ที่โอบกอดได้โดยไม่ต้องหลบซ่อน”