“ปันสุข” ผ่านสถาปัตยกรรมและงานออกแบบอย่างไรให้ยังเป็นตัวเอง? คุยกับนักออกแบบ 4 สาขา บทนำก่อนการมาของงาน ACT FORUM ’20 Design + Built

เพราะความสุขของคนเรานั้นล้วนต่างกัน และเชื่อว่าหนึ่งในความสุขภายใต้บทบาทวิชาชีพสถาปนิกนั้น คือ สุขที่ได้แบ่งปันผ่านสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่ดี

Continue reading ““ปันสุข” ผ่านสถาปัตยกรรมและงานออกแบบอย่างไรให้ยังเป็นตัวเอง? คุยกับนักออกแบบ 4 สาขา บทนำก่อนการมาของงาน ACT FORUM ’20 Design + Built”

ก่อนจะเป็น ‘บ้าน’ สักหลัง สถาปนิกเริ่มต้นออกแบบจากโจทย์อะไรได้บ้าง ?

หากเราลองสังเกตบ้านที่เรียงรายตามถนนเส้นหลัก ตรอกซอกซอย หรือแม้แต่บ้านจัดสรรที่ผ่านการอยู่อาศัย บ้านแต่ละหลังล้วนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  ทั้งคาแรคเตอร์ รูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันไปตามไลฟ์สไตล์ ลักษณะนิสัยของเจ้าของ รวมถึงบริบทสถานที่ตั้งของพื้นที่นั้นๆ ในการออกแบบบ้าน สถาปนิกจึงต้องมีโจทย์เพื่อนำทางให้ผลงานขั้นสุดท้ายเหมาะสม ลงตัวไปกับการอยู่อาศัยได้อย่างสมบูรณ์มากที่สุด

Continue reading “ก่อนจะเป็น ‘บ้าน’ สักหลัง สถาปนิกเริ่มต้นออกแบบจากโจทย์อะไรได้บ้าง ?”