ฝ่าวิกฤติ COVID-19 : เมื่อไวรัสมาเยือน ผังบ้านเดิมจึงถึงเวลาเปลี่ยนแปลง

หลังจากที่เรานำเสนอวิธีการออกแบบอินทีเรียไปในครั้งที่แล้ว  ครั้งนี้จึงขอเปลี่ยนย้ายฝั่งมาพูดถึงการออกแบบผังบ้านกันบ้าง เพราะเราคงต้องยอมรับแล้วว่า สถานการณ์ COVID-19 น่าจะยังคงอยู่กับเราไปอีกสักพักใหญ่ๆ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คงจะเป็นการปรับตัว เปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมรับมือกับเจ้าเชื้อโรคชนิดนี้

Read More