เมื่อแนวคิดสุดซับซ้อนและละเอียดถูกซ่อนภายใต้สถาปัตยกรรมเรขาคณิตเรียบง่ายของ Eduardo Souto de Moura

ภายใต้รูปทรงเรขาคณิตเรียบง่ายและภาพลักษณ์ของสถาปัตยกรรมที่แสดงตนอย่างแข็งแกร่ง ยังซุกซ่อนแนวคิดสุดละเอียดซับซ้อนของ  Eduardo Souto de Moura สถาปนิกชาวโปรตุเกส เจ้าของรางวัลอันทรงเกียรติ Pritzker Prize ในปี 2011

Continue reading “เมื่อแนวคิดสุดซับซ้อนและละเอียดถูกซ่อนภายใต้สถาปัตยกรรมเรขาคณิตเรียบง่ายของ Eduardo Souto de Moura”