‘บ้านนนท์’ เมื่อความสุข แปลงกายเป็นสถาปัตยกรรม

“ครอบครัวนี้เขาจะมีกิจกรรมอยู่ร่วมกันตลอดเวลา ใครพอจะมีเวลาว่างก็จะมาขลุกรวมตัวกันอยู่ที่พื้นที่ส่วนกลางของบ้าน พอถึงเวลาขยับขยาย สมาชิกครอบครัวต้องแยกย้ายไปมีพื้นที่ส่วนตัวของตนเอง ผมเลยอยากให้พวกเขารับรู้ได้ว่าทุกคนก็ยังคงอยู่ด้วยกัน” คุณ ท๊อป-พิพล ลิขนะไพศาล หนึ่งในสถาปนิกผู้ออกแบบกล่าว

Continue reading “‘บ้านนนท์’ เมื่อความสุข แปลงกายเป็นสถาปัตยกรรม”