เมื่อ ‘ความแออัด’ ถูกชุบชีวิตด้วยพลังของการออกแบบสถาปัตยกรรมที่รับฟังคนในชุมชน

ภายใต้แสงสีจากตึกระฟ้าและอาคารสูงมากมายในเมืองหลวง ที่สาดส่องทักทายทั้งยามกลางวัน และยามค่ำคืน ชวนให้เรารู้สึกถึงความเจริญ ความสนุกสนาน และความศิวิไลซ์ แต่ใครเล่าจะรู้ว่าเบื้องหลังมุมมืดของตึกสูงและความเจริญเหล่านั้น ยังคงซ่อนชุมชนแออัด ที่มักถูกสังคมมองว่าเต็มไปด้วยปัญหา

Continue reading “เมื่อ ‘ความแออัด’ ถูกชุบชีวิตด้วยพลังของการออกแบบสถาปัตยกรรมที่รับฟังคนในชุมชน”