บ้านแฝดนิยามใหม่ ที่ให้ความรู้สึกไม่ต่างจากการอยู่บ้านเดี่ยว

หลายคนยังเชื่อว่าบ้านเดี่ยวดีที่สุด! เพราะเข้าใจว่าบ้านเดี่ยวเท่านั้นที่มีพื้นที่ใช้สอยรอบตัวบ้าน ให้ความเป็นส่วนตัวสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้ตามไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปและที่สำคัญคือบ้านเดี่ยวตอบโจทย์การอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ได้ดีที่สุด แต่รู้ไหม? นิยามคำว่าบ้านในยุคนี้เปลี่ยนไปแล้ว

Continue reading “บ้านแฝดนิยามใหม่ ที่ให้ความรู้สึกไม่ต่างจากการอยู่บ้านเดี่ยว”