SUMMER LASALLE
อาคารสำนักงานที่ได้แรงบันดาลใจจากความสนุกสนานในช่วงฤดูร้อน

Summer Lasalle เป็นโครงการอาคารสำนักงาน ที่ตั้งอยู่ในย่านสุขุมวิทบางนาใกล้กับศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคและรถไฟฟ้า BTS (สถานีบางปะอินและสถานีแบริ่ง) ใกล้ทางด่วนและเพียง 20 นาทีไปยังสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและกรุงเทพมหานคร ฝั่งขาเข้า นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิทบางนาตราดและเป็นประตูสู่อุตสาหกรรมภาคตะวันออก เช่น สมุทรปราการบางปูและบางปะกง

ชื่อโครงการได้รับแรงบันดาลใจจากความสนุกสนานในช่วงฤดูร้อนที่มีชีวิตชีวา เนื่องจากต้องการออกแบบให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมสีเขียวและธรรมชาติของย่านสุขุมวิทบางนาเดิม ผู้ออกแบบใช้ธีมสีเหลืองสดใสสำหรับทั้งโครงการแสดงออกถึงชีวิตและการทำงานที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นสีของพระอาทิทย์ที่ส่องแสงในช่วงฤดูร้อนนั่นเอง

บริบทเดิมของเขตบางนาเป็นพื้นที่ทำนา ผู้คนมีวิถีชีวิตเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติสีเขียว พื้นที่โล่ง อากาศธรรมชาติ และปัจจุบันพื้นที่เปลี่ยนเป็นศูนย์กลางของธุรกิจต่างๆ มีเส้นทางรถไฟฟ้าเข้าถึง การออกแบบจึงได้นำบริบทดังกล่าว มาถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของพื้นที่ว่างขนาดใหญ่เชื่อมต่อพื้นที่ใช้งานต่างๆ เส้นสายของคันนา เปลี่ยนเป็นเส้นทางสัญจรภายในพื้นที่สีเขียวเส้นวงรอบของสวนแสดงถึงแนวรถไฟฟ้าฟ้าที่พาดผ่านพื้นที่โครงการ สอดแทรกด้วยต้นไม้ที่มีเอกลักษณ์ในแต่ละพื้นที่

การวางผังโครงการทั้งหมดใช้แนวคิดการจัดกลุ่มอาคารเป็น campus ย่อยๆ มีความสูงอาคาร 4 ชั้น และแต่ละ node จะมีอาคารจอดรถคอยบริการ การจัดกลุ่มอาคารช่วยให้แต่ละอาคารมีมุมมองออกมาสู่พื้นที่สีเขียวได้แตกต่างกัน โดยผู้อยู่อาศัยสามารถมองเห็นพื้นที่สีเขียวจากภายในอาคารได้ เปรียบเสมือนการได้ทำงานภายใต้ธรรมชาติอันร่มรื่น

ส่วนด้านหน้าโครงการจัดให้เป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์ (commercial mall) เพื่อรองรับกลุ่มคนในโครงการ และผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ให้สามารถเข้ามาใช้บริการ

ภูมิสถาปนิกออกแบบลานด้านหน้า และพื้นที่เชื่อมต่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น การจัดร้านค้าขาย ลานศิลปะ ดนตรีกลางแจ้ง รวมไปถึงใช้เป็นพื้นที่พักผ่อน เส้นสายของคันนา การเล่นระดับของนา ถูกแปลงมาเป็น space และเส้นสายลายพื้น ประกอบกับต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายรวงข้าว เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้ระลึกถึงบริบทของพื้นที่

(ภาพแสดงแนวคิดโครงการ)
(ภาพแสดงแนวคิดโครงการ)
(ภาพแสดงแนวคิดโครงการ)

ส่วนอาคารสำนักงาน ถูกแยกออกเป็น campus มีการจัดการความปลอดภัย แยกออกในแต่ละส่วน

พื้นที่ landscape เปรียบเสมือนรั้วสีเขียว ที่ช่วยบ่งบอกขอบเขตของแต่ละพื้นที่ เส้นสายของคันนาช่วยเชื่อมโยงแต่ละอาคารเข้าด้วยกัน รวมไปถึงเส้นโค้งวงนอก ใช้เป็นทางเดินที่ผ่อนคลาย พักผ่อน จัดพื้นที่สนามหญ้าบริเวณกลางพื้นที่สำหรับใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้หลากหลาย มีกลุ่มที่นั่งพักผ่อนรายล้อมพื้นที่ใต้ต้นไม้ใหญ่

การออกแบบภูมิทัศน์ยังเลือกใช้ไม้ยืนต้นที่ออกดอกในช่วงฤดูร้อน สอดคล้องไปกับชื่อของโครงการ เป็นการสร้างภาพจำให้แต่ละ campus โดยผู้อยู่อาศัยจะรับรู้ได้ถึงสีของดอกไม้ที่แตกต่างกันในแต่ละ campus เปรียบเสมือนอีกสัญลักษณ์หนึ่งในการจดจำกลุ่มอาคาร ต้นไม้ Evergreen ถูกจัดวางโดยรอบพื้นที่โครงการ เชื่อมโยงให้ทั้งโครงการดูเป็นหนึ่งเดียวกัน

โครงการยังใส่ใจแนวคิดของสถาปัตยกรรมยั่งยืน โดยมีแนวคิดในการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ด้วยการติดตั้งไว้บนหลังคาของอาคารเพื่อนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ

งานภูมิทัศน์ต่างๆ ยังวางให้มีบ่อรองรับน้ำ เพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในพื้นที่ต่างๆ และออกแบบสนามหญ้าให้สามารถช่วยชะลอน้ำฝนที่ตกลงมา ลดภาระในการระบายน้ำออกไปสู่ด้านนอกโครงการ

*คำอธิบายทั้งหมดโดยผู้ออกแบบ (Text description by the architects)

Credits ;
Location :
ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
Gross Built Area: 61 ไร่
Completion Year :  2020

Landscape Architecture Firm: 1819 company limited
Lead landscape Architects: นายพลัง สิทธิถาวร
Design Team: นายวิชาญ แซ่กง นางสาวกนกกาญจน์  ตั้งปัญญาเลิศ และนายฑัฬหพล  จึงสง่าสม
Owner:  Bhirajburi group
Architect :  Tanden Architects(2001) company limited
Interior Designer:  PIA Interior Company Limited
Contractor softscape:  19 landscape company limited
Civil Engineer: SPC design company limited
Sanitation Engineer: SEC design company limited
Electrical engineer: SEC design company limited

Photographer: นายเฉลิมวัฒน์ วงษ์ชมภู