6 จุดสังเกตความปลอดภัย
ตามกฎหมายอัคคีภัยในโรงแรม

นอกจากประสบการณ์การใช้งาน ความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ การสร้างบรรยากาศที่เหมาะแก่การผ่อนคลาย จะเป็นหัวข้อที่สถาปนิกมักจะให้ความสำคัญในการออกแบบโรงแรมแล้ว เรื่องของความปลอดภัยอาคารก็มีสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม  ทั้งระบบแจ้งเตือน เส้นทางอพยพ วัสดุก่อสร้างที่ปลอดภัยเพียงพอต่อเหตุร้ายที่ไม่มีใครอยากให้เกิด  เราจึงอยากชี้ชวนจุดสังเกตและใส่ใจกับความปลอดภัยของพวกเราทุกคน

1 สูงสี่ชั้น ติดตั้งบันไดหนีไฟ
อาคารที่มีความสูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปให้ติดตั้งบันไดหนีไฟที่ไม่ใช่บันไดในแนวดิ่งเพิ่มจากบันไดหลัก

2 เครื่องดับเพลิง ห่างไม่เกิน 30 เมตร
ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 1 เครื่อง ต่อพื้นที่ควรไม่เกิน 200 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 30 เมตร

3 เสียงเตือนภัย กระจายไปทุกชั้น
ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น เพื่อส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง

4 หนีไป! ด้วยทางหนีไฟในแผนผัง
ติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้นแสดงตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้นติดไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน

5 ประตูทนไฟ เข้าออกได้สะดวก
ช่องประตูสู่บันไดหนีไฟต้องเป็นบานเปิดทำด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ ความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร

6 ไฟสว่าง นำทางออก
ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างสำรองเพื่อให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็นช่องทางเดินได้ขณะเพลิงไหม้ ด้วยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

*ข้อมูลอ้างอิง กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

Writer
No.028

No.028

นักออกแบบจากรั้วศิลปากรที่ทดลองผันตัวเองมาเป็นนักเขียน หมั่นเสาะหาข่าวสารที่น่าสนใจจากทั้งไทยและต่างประเทศ มาขบคิด เรียบเรียง บอกเล่าผ่านตัวอักษรให้กับคนที่สนใจ เพราะเชื่อว่าแท้จริงแล้ว ดีไซน์ คือเรื่องรอบตัวระยะใกล้ที่กำลังรอใครซักคนมาเปิดอ่าน // Dsign is everything.