OAAS Office
สถาปัตยกรรมที่ปิดเพื่อเปิด

หลายครั้งที่เราวางแผนสร้างงานสถาปัตยกรรมชิ้นหนึ่งขึ้นมา และยังมีแผนสร้างต่อขยายไปเรื่อยๆ โดยยังไม่มีที่สิ้นสุด แล้วเราจะทำยังไงกับงานชิ้นแรกที่ยังไม่รู้ว่าภาพรวมหรือสถาปัตยกรรมชิ้นต่อไปจะเป็นแนวไหน

กำแพง ปิดกั้น และ ต้อนรับ

เมื่อเจ้าของออฟฟิศยังแพลนจะต่อขยายอาคารต่างๆในอนาคต OAAS จึงออกแบบให้อาคารหลังแรกทำหน้าที่เป็นเหมือนรั้วบ้าน จึงให้ด้านหน้าเป็นเหมือนกำแพง2แผงวางทำมุมตั้งฉากกัน แผงหนึ่งทำหน้าบังสายตาจากผู้คนภายนอก อีกแผงหนึ่งทำหน้าที่นำสายตาสู่ประตูทางเข้าอาคาร

เรียบง่าย แต่ ครบครัน

การออกแบบพื้นที่ขนาดเล็กให้ตอบโจทย์ ความคงทน / ความจรรโลงใจ / และการใช้งาน ถือเป็นความท้าทายในรูปแบบหนึ่งของผู้ออกแบบ เพราะ ในอาคารจะต้องเป็นทั้งที่พักอาศัย และพื้นที่ทำงานโดยแบ่งแยกสัดส่วนอย่างชัดเจน อาคารจึงถูกออกแบบให้เรียบง่ายตั้งแต่การวางแนวอาคาร รวมถึงวัสดุที่ใช้งาน อาคารเป็นแนวยาวและวางฟังก์ชั่นเรียงกันไปโดยทุกฟังก์ชั่นจะสามารถรับชมทัศนภาพสวนภายนอกอาคารที่เป็นสวนกึ่งอิสระได้ ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกผ่อนคลาย ส่วนวัสดุเป็นเหล็กกับคอนกรีตที่ทิ้งรอยแบบไว้ไม่มีการปรุงแต่งทางวัสดุใดๆ และมีการโชว์ให้เห็นโครงสร้างอาคารเล็กน้อย

รับแสง เลี่ยงร้อน

แม้อาคารเป็นสไตล์โมเดิร์น แต่ในเรื่องของฟังก์ชั่นการใช้งานนั้น ผู้ออกแบบได้คิดมาอย่างถี่ถ้วน ทิศตะวันตกจะได้รับความร้อนและแดดจะส่งเข้าตัวอาคารเต็มๆในเวลาเย็น สถาปนิกจึงเลือกที่จะยื่นชายคาออกมายาวเพื่อบังแดด ทำให้ผู้อาศัยไม่รู้สึกร้อน

ปิดบัง และ เปิดเผย

การใช้อาคารบังสายตาจากภายนอกในขณะเดียวกันก็เปิดโล่งกับพื้นที่ภายในโครงการ ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกถึงความเป็นส่วนตัว สถาปัตยกรรมนี้จึงเป็นเหมือนพื้นที่เปลี่ยนถ่ายจากพื้นที่ภายนอกสู่ภายใน

Project Name: OAAS Office
Location : ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร
Architecture Firm: OAAS
Year: 2022
Area : 70 Sq.m.
Lead Architects: สินีนาฏ สัพทานนท์, สิระกิจ เจริญกิจพิสุทธิ์
Interior Designer: สินีนาฏ สัพทานนท์, สิระกิจ เจริญกิจพิสุทธิ์
Construction:
Photographer : พีรพัฒน์ วิมลรังครัตน์

Writer
Pornpawee Dithisawatwet

Pornpawee Dithisawatwet

สถาปัตยกรรมทุกอย่างมีความหมายซ่อนอยู่ เราค้นพบและนำมาบอกเล่า