BLOQyard การฝั่งเข็มรักษาจุดบอดของเมืองด้วยสถาปัตยกรรม (Urban Acupuncture)

ประชากรยิ่งเพิ่ม พื้นที่ยิ่งว่าง

เมื่อจำนวนประชากรมีเพิ่มมากขึ้นการขยายตัวของเมืองก็เป็นไปอย่างรวดเร็วในการสร้างพื้นที่รองรับต่อความต้องการของจำนวนประชากรที่มี อาจส่งผลให้เกิดพื้นที่ว่างที่ไม่ถูกใช้งานในขณะที่เมืองกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว BLOQyard คอมมูนิตี้เอาท์ดอร์ใจกลางเมืองบนพื้นที่กว่า 500 ตรางเมตรแหล่งรวมกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น ร้านอาหาร คาเฟ่ และพื้นที่พักผ่อนส่วนกลางที่ถูกออกแบบขึ้นโดย Sixseven Studiooo ภายใต้แนวคิดการแทนที่กิจกรรมใหม่ลงในพื้นที่ว่างของเมืองที่ถูกปล่อยว่าง

คอนเซ็ปต์การใช้พื้นที่ให้กลายเป็นเพื่อนในทุกเวลา

BLOQyard ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่รองรับต่อกิจกรรมของผู้ใช้งานในย่านสาทรในการเป็นพื้นที่นัดหมายพบปะ หรือ ในส่วนของพื้นที่ร้านอาหารให้ผู้เข้าใช้บริการสามารถเดินเลือกสรรค์ได้ โครงการ BLOQyard ยังเป็นความพยายามในการฟื้นฟูเมืองขนาดเล็กโดยการเปลี่ยนลักษณะรูปแบบของกิจกรรมในพื้นที่เดิม ที่แต่เดิมเป็นพื้นที่มีประสิทธิภาพแต่ขาดการดูแลให้กลายมาเป็นพื้นที่ของชุมชนที่มีชีวิตชีวา ในคอนเซ็ปต์ของสมาชิกเพื่อนทั้ง 7 คนที่อยู่เป็นเพื่อนคุณในทุกช่วงเวลา เช่นเวลาก่อนไปทำงาน ช่วงพักเบรกในตอนกลางวัน และ จนถึงช่วงเวลาสังสรรค์ในมื้อเย็นหลังเลิกงานออกมาในรูปแบบของร้านอาหารทั้ง 7

วัสดุสุดแมส สู่ ผนังสุดชิค

รูปแบบการจัดวาง Lay out ของโครงการ BLOQyard เป็นการจัดวางโครงสร้างของอาคารล้อมพื้นที่เพื่อให้เกิดลานกิจกรรม ตัวอาคารเป็นการก่อรูปขึ้นจากโครงสร้างเหล็กที่ไม่ซับซ้อนเพื่อเป็นการลดต้นทุนการก่อสร้างและในขณะเดียวกันอาคารแต่ละส่วนได้ถูกออกแบบและสร้างในลักษณะของโมดูลาร์ ( Modular ) ที่สามารถนำมาวางต่อกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการลดระยะเวลาการก่อสร้าง และในพื้นที่คอร์ตยาร์ด ( Courtyard ) แต่ละส่วนมีความโดดเด่นด้วยการจัดเรียงบล็อกหินเป็นรูปแบบเฉพาะ และ ยังทำหน้าที่เป็นผนังบังสายตาเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวจากภายนอกให้กับผู้ที่เข้าใช้งานภายในโครงการ

สร้างความยืดหยุ่นของพื้นที่ให้ตอบโจทย์ทุกกิจกรรม

ลักษณะการจัดวางพื้นที่ของโครงการ BLOQyard เป็นการจัดวางแนวอาคารให้ชิดริมพื้นที่และใช้อาคารล้อมพื้นที่ตรงกลางเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารแต่ละร้านมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับให้ผู้ใช้บริการสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ โดยมีการเลือกใช้รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวอย่างโต๊ะ และ เก้าอี้ตาข่ายที่มีน้ำหนักเบาเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของการใช้พื้นที่ด้วยความสามารถในการเคลื่อนย้าย ปรับเปลี่ยนตำแหน่งการใช้งานไปตามรูปแบบของกิจกรรมการใช้งานของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้สะดวกมากขึ้น

การพัฒนาพื้นที่เพื่อตนเอง และ ส่วนรวม

แทนที่จะเพิ่มจำนวนของร้านค้าให้เต็มพื้นที่เพื่อเพิ่มพื้นที่การขาย โครงการ BLOQyard กลับมองเห็นความสำคัญต่อชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงถึงประสิทธิภาพของพื้นที่ตรงนี้ จึงเกิดแนวคิดที่ต้องการให้ BLOQyard ทำหน้าที่เป็นโอเอซิส   ( Oasis ) ที่มีพื้นที่สีเขียว และ เงียบสงบ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพตอบแทนชุมชนในละแวกใกล้เคียง และเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีแก่ผู้เข้าใช้โครงการ

Project Name: BLOQyard
Location : https://goo.gl/maps/nDAVq5JHNkdddS9r5
Architecture Firm: Sixseven Studio 
Year: 2023
Area : 500 Sq.m
Lead Architects: Pakorn Rattanasuteeranon
Photographer :Thanapol Jongsiripipat 

Writer
Heamarat Chimchavee

Heamarat Chimchavee

สถาปนิกจำเป็น ที่ทำงานออกแบบเป็นงานอดิเรก มีความสนใจในการทำความเข้าใจแนวคิดและที่มาของงานออกแบบต่าง ๆ ที่พบเจอ ให้กลายเป็นเรื่องเล่า