Lovell International School โรงเรียนกลางธรรมชาติ ที่จะมอบการเติบโตท่ามกลางป่าไม้และการผจญภัย

ช่วงปฐมวัยของเด็กถือเป็นวัยที่มีความสำคัญ เนื่องจากจะเป็นวัยที่เด็ก ๆ จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์พื้นฐานในการเรียนรู้และปูทางพัฒนาไปสู่การศึกษาในวัยเติบโต จะดีแค่ไหนหากเด็ก ๆ ช่วงปฐมวัยได้ศึกษาและผจญภัยไปพร้อม ๆ กันภายใต้บรรยากาศของธรรมชาติ Lovell International School โรงเรียนอนุบาลที่ตั้งอยู่ในพัทยา ออกแบบโดย Plan Architect ภายใต้แนวคิดของการออกแบบที่คงรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติดั่งเดิมของพื้นที่

เติบโตและผจญภัยภายใต้ร่มบรรยากาศของธรรมชาติ

Lovell International School โรงเรียนที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบ้านต้นไม้พื้นที่ ๆ จะมอบการเรียนรู้และประสบการณ์ให้กับเด็ก ๆ ได้เก็บเกี่ยวภายใต้บรรยากาศที่ถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ จากคำบอกเล่าของทางทีมสถาปนิกผู้ออกแบบ Lovell International School ได้เริ่มต้นจากแนวคิดในการหาวิธีของการจัดวางแปลนอาคารลงในพื้นที่ด้วยลักษณะรูปแบบของเส้นสายที่มีความโค้งไหลต่อเนื่องกันไปกับพื้นที่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่อยากจะคงไว้ซึ่งธรรมชาติเดิมของพื้นที่ ๆ ซึ่งเดิมทีพื้นที่บริเวณนี้ถูกรายล้อมไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุ ทางทีมสถาปนิกผู้ออกแบบได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของต้นไม้และต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการรื้อถอนต้นไม้เดิมออกจากพื้นที่ให้ได้มากที่สุด

ในช่วงต้นของการออกแบบสถาปนิกผู้ออกแบบจาก Plan Architect ได้เล่าว่า ได้รับการติดต่อจากทาง Owner พร้อมกับโจทย์จากความต้องการในการที่อยากจะออกแบบโรงเรียนให้แก่ลูกสาวจากจากพื้นที่ดิน ๆ ที่ทาง Owner เป็นเจ้าของที่ดิน สถาปนิกผู้ออกแบบยังเล่าต่อว่าเดิมที่พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ ๆ รายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่นานาพรรณทั้งต้นไม้ขนาดเล็กและต้นไม้ขนาดใหญ่ที่โตในพื้นที่ จึงได้เกิดไอเดียร่วมกันระหว่างผู้ออกแบบและทาง Owner ถึงแนวคิดของการเก็บรักษาต้นไม้เดินในพื้นที่ไว้ให้ได้มากที่สุดนำมาสู่ภาพจินตนาการของพื้นที่ ๆ จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก ๆ ในช่วงปฐมวัยท่ามกลางบรรยากาศที่สดใสของธรรมชาติ

โดยในการเริ่มต้นสถาปนิกผู้ออกแบบเล่าว่าได้มีการ Survay ตำแหน่งของต้นไม้เพื่อนำมาประกอบการออกแบบโดยทีมทางสถาปนิกผู้ออกแบบต้องการให้การวางตำแหน่งของอาคารให้กระทบกับต้นไม้ในพื้นที่น้อยที่สุด และในถัดมาได้เริ่มต้นสู่กระบวนการของการวาง Zoning อาคารที่ซึ่งแบ่งกลุ่มตามรูปแบบของห้องเรียนออกมาเป็น 2 โซนได้แก่โซนี่จะเป็นพื้นที่รองรับกลุ่มเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า 3 ปี และ กลุ่มเด็กโตที่อายุ 3 ปีขึ้นไปซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าเด็กในช่วยวัย 3 ปีขึ้นไปจะเข้าสู่วัยของการทดลองใช้พละกำลังที่ยังไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อของร่างกายได้แม่นยำซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่เด็กเล็กที่อายุเฉลี่ย 3 ปี ลงมาได้เมื่อเด็ก ๆ เล่นกันจึงนำมาสู่การแบ่งพื้นที่ของห้องเรียนออกมาเป็นพื้นที่ 2 โซน

สถาปัตยกรรมที่จะคงอยู่และกลมกลืนกับธรรมชาติ

ด้วยมุมมองจากผู้ออกแบบถึงสถานการณ์มลภาวะในปัจจุบันของฝุ่น Pm 2.5 ที่อาจะส่งผลต่อการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนทำให้เกิดพื้นที่ Indoor Play ให้แก่เด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัยซึ่งพื้นที่นั้นจะอยู่ในหน้าห้องเรียนของทั้ง 2 โซนแต่ก็ยังคงมีพื้นที่ในส่วนของ Outdoor Play ให้แก่เด็ก ๆ ได้วิ่งเล่นเหมือนกันในวันที่อากาศดี

เมื่อเข้ามาสู่พื้นที่ภายในของโรงเรียน Lovell International School จะพบเข้ากับ Reception hall หรือเป็นส่วนพื้นที่รองรับผู้ปกครองที่จะเข้ามาสู่ในพื้นที่ของโรงเรียนในการติดต่อธุรการต่าง ๆ พร้อมทั้งยังเป็นพื้นที่ Service ของเจ้าหน้าที่ โดยในบริเวณของพื้นที่ในชั้นที่ 2 จะเป็นส่วนของห้องสมุด ในส่วนถัดมาจะเป็นพื้นที่ของโถงทางเดินหรือพื้นที่ ๆ ทางผู้ออกแบบได้มีความตั้งใจให้เป็นพื้นที่รองรับสำหรับผู้ปกครองและเด็ก ๆ หลังเลิกเรียน

จากคำบอกเล่าของสถาปนิกผู้ออกแบบ เดิมที่พื้นที่ในส่วนนี้จะมีต้นไม้ที่หนาแน่นมากจึงนำมาสู่แนวคิดของพื้นที่ Forest school หรือคือเครื่องเล่นที่เชื่อมต่ออยู่กับต้นไม้ให้เด็ก ๆ สามารถสร้างประสบกาณ์ของการทดลองทำสิ่งต่าง ๆ ได้ภายใต้บรรยากาศของธรรมชาติและเพื่อเป็นการปลูกฝั่งจิตสำนึกที่ดีและประโยชน์ของธรรมชาติให้แก่เด็ก ๆ นอกจากนั้นยังมีพื้นที่ใส่ส่วนของสวนหลังห้องเรียนที่จะเป็นพื้นที่ ๆ ให้เด็ก ๆ ได้ลงมือเก็บเกี่ยวประสบการณ์ร่วมกับธรรมชาติในการทดลองปลูกพืชผักสวนครัวพรรณต่าง ๆ

โรงเรียนอนุบาลกับแนวคิดพื้นที่ยืดหยุ่น

สถาปนิกผู้ออกแบบเล่าว่าเดิมที่ทาง Owner ได้มีความต้องการที่จะให้ตัวอาคารมีลักษณะของสีที่อ่อน แต่ทางทีมสถาปนิกผู้ออกแบบได้เสนอความคิดที่ว่า ด้วยบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้บวกกับแนวคิดของความเป็นโรงเรียนในป่าจึงอยากให้รูปแบบของการใช้สีที่เข้มขึ้นมาเพื่อให้กลืนไปกับบริบทของความเป็นป่า และ เลือกใช้สีอ่อนในบรรยากาศของห้องเรียนแทนเพื่อความสร้างบรรกาศที่สบายตาให้แก่เด็ก ๆ

ทั้งนี้ Lovell International School ยังประกอบไปด้วยพื้นที่กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก ๆ ผ่านการทดลองปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของ GYM สำหรับการออกกำลังกาย , ห้อง Cooking Room , ห้องเรียนศิลปะ โดยทางสถาปนิกผู้ออกแบบได้มีแนวคิดในการใส่เครื่องเล่นต่าง ๆ ให้แทรกเข้าไปในทุกบริเวณของโรงเรียนเพื่อที่ต้องการให้เด็ก ๆ สามารถสนุกสนานไปพร้อม ๆ กับรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยต้นเองผ่านการสะสมประสบการณ์และพัฒนาทักษะของกล้ามเนื้อไปพร้อม ๆ กัน ตัวอย่างเช่นในพื้นที่บริเวณของห้อง multipurpose ที่จะมีเครื่องเล่นขนาดใหญ่ถูกแทรกไว้ในพื้นที่เพื่อให้เด็ก ๆ สร้างจินตนาการผ่านการวิ่งเล่นในพื้นที่ ต่อมาในบรรยากาศของห้องเรียนจะเป็นรูปแบบของ Connecting Space ที่ทางผู้ออกแบบได้ออกแบบให้พื้นที่ห้องเรียนสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมได้อย่างอิสระ และ เชื่อมต่อพื้นที่ของห้องเรียนทั้งสองห้องเข้าด้วยกันได้ในสถานการณ์ที่จะมีรูปแบบของการเรียนและการสอนร่วมกัน

ด้วยแนวคิดของการออกแบบทำให้ Lovell International School กลายเป็นโรงเรียนบ้านต้นไม้ที่จะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็ก ๆ โดยเน้นไปที่การสร้างสถานการณ์ให้เด็ก ๆ ใช้งานพื้นที่และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่ภายใต้บริบทของโรงเรียนที่ถูกรายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

Project Name : Lovell International School
Location : https://maps.app.goo.gl/YcnYwtL3nDzQbBuo9
Architecture Firm: Plan Architect 
Lead Architect : Wara Jithpratuck
Landscape Designer : Plan Architect (Hardscape), Sukta Landscape (Softscape),
Interior Designer: Plan Architect
Year : 2022
Area : 2,800 sq.m.
Photographer : Rungkit Charoenwat

Heamarat Chimchavee

Heamarat Chimchavee

สถาปนิกจำเป็น ที่ทำงานออกแบบเป็นงานอดิเรก มีความสนใจในการทำความเข้าใจแนวคิดและที่มาของงานออกแบบต่าง ๆ ที่พบเจอ ให้กลายเป็นเรื่องเล่า
Writer