“พฤติกรรมนำเมือง” ถอดรหัสวิถีชีวิตที่นำไปสู่เอกลักษณ์ของความเป็นเมืองฮานอย

ปฏิเสธไม่ได้ว่าพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของผู้คนในเมืองนั้นส่งผลต่อลักษณะนิสัยในการออกแบบอาคารและเมือง นิสัยไม่ชอบอากาศร้อนของคนไทยนั้นนำไปสู่แนวคิดโล่ง โปร่ง สบาย

Read More

“ชีวิตสาธารณะแห่งฮานอย” การเติบโตของเมืองกับชีวิตสาธารณะที่เปลี่ยนไปของคนเวียดนาม

ประเทศเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีความถนัดในการออกแบบพื้นที่ขนาดเล็กโดยเฉพาะตึกแถว เนื่องจากจำนวนประชากรที่มากกว่าประเทศไทยถึง 30 ล้านคน แต่พื้นที่น้อยกว่าประเทศไทยถึง 3 แสนตารางกิโลเมตร

Read More