Author: Gee

Full-time writer, part-time wanderer.
ARCHITECTURE DESIGN DVIEW HOTEL

จากลวดลายไทย สู่โรงแรมสมัยใหม่ริมถนนพระราม 6 Bangkok Midtown Hotel

Bangkok Midtown Hotel โรงแรมใจกลางพระราม 6 ที่ครบครันทั้งฟังก์ชันที่นำสมัย ผสานความเป็นไทยกับอาคารสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัว

DESIGN

10 คำถามกับภูมิสถาปนิก คุณธวัชชัย กอบกัยกิจ แห่ง TK Studio

“แลนด์สเคปไม่ได้จำเป็นแค่งาน Commercial เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่พักอาศัย แลนด์สเคปก็สามารถช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นได้” คุณธวัชชัย กอบกัยกิจ

ARCHITECTURE DESIGN HOUSE

บ้านเกียดฟั่ง คงไว้ในรูปแบบเก่าแต่สมบูรณ์ด้วยวิถีชีวิตใหม่

การชุบชีวิตบ้านพักอาศัยในย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา ที่ครึ่งหนึ่งเป็นบ้านไม้เก่าและอีกครึ่งเป็นบ้านคอนกรีตสไตล์ชิโน – ยูโรเปียน จุดตัด 2 วัฒนธรรม และ 2 ช่วงเวลา ด้วยสถาปัตยกรรมและการออกแบบได้อย่างลงตัว

ARCHITECTURE DESIGN HOUSE

Tee Off Golf House จากบ้านโมเดิร์นในฝัน สู่จุดเริ่มต้นชีวิตครอบครัว

บ้านเรียบง่ายสไตล์โมเดิร์น ซึ่งถูกออกแบบภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่าง จนเกิดเป็นอาคาร Double Façade จากอะลูมิเนียมฉีก เป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องบริบทและสถานที่ตั้งได้อย่างน่าสนใจ

ARCHITECTURE DESIGN HOTEL

สถาปัตยกรรมที่เกิดจากข้อจำกัดและบริบท ผสานเก่าและใหม่ได้อย่างน่าสนใจ Sunyata Hotel

โรงแรมสไตล์โมเดิร์นผสานกับสถาปัตยกรรมจีน ซึ่งออกแบบให้กลมกลืนกับบริบทที่พักอาศัยในเมืองเก่าต้าหลี่ ประเทศจีน ได้อย่างน่าสนใจ

ARCHITECTURE HOUSE

บ้านสวย ที่เลือกปิดและเปิดได้อย่างสมดุลที่สุด

บ้านที่กลมกลืนกับธรรมชาติและบริบทรอบข้าง โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นองค์ประกอบสำคัญ ซึ่งทำให้ความเรียบง่ายของบ้าน เข้ามาเติมเต็มความต้องการของเจ้าของบ้านได้อย่างลงตัว

DTALK

สมมุติฐานเพื่อทุกความเป็นไปได้ ของ มนัสพงษ์ สงวนวุฒิโรจนา แห่ง Hypothesis

แต่ละโปรเจคของ Hypothesis จะมีความแตกต่างกัน ทั้งเรื่องสไตล์งานและรูปแบบ ถึงแม้ว่าจะดูแตกต่างกันแต่ก็ยังมีความเป็น Hypothesis แฝงอยู่ในนั้น เป็นลายมือที่เกิดจากการตั้งสมมุติฐานนั่นเอง