Author: Gee

Full-time writer, part-time wanderer.
DESIGN

Peter Zumthor สถาปนิกผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมที่เต็มไปด้วยความรู้สึก

สถาปนิกผู้ใส่ใจสื่อความหมายด้วยการรับรู้จากประสาทสัมผัส การลงลึกในรายละเอียด มากกว่าแค่ความสวยงามในงานสถาปัตยกรรม

DESIGN

Materior Studio ความเรียบง่าย และบริบทที่แตกต่าง

เมื่อสถาปนิกและดีไซน์เนอร์รองเท้าหนังจับมือกันจึงเกิดเป็นสตูดิโอสีขาว เรียบง่าย ภายใต้การเลือกใช้วัสดุและการออกแบบสเปซที่แตกต่างอย่างลงตัว

DESIGN

Norman Foster สถาปนิกที่สร้างสรรค์เทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อสิ่งแวดล้อมและความสมบูรณ์แบบ

ผู้สร้างสถาปัตยกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหา