Author: Gee

Full-time writer, part-time wanderer.
ARCHITECTURE DESIGN DTALK

Creative Crews Office ออฟฟิศดิบ เท่ ที่เกิดจากการรีโนเวทตึกแถวเก่าอายุกว่า 20 ปี

การทดลอง การปรับเปลี่ยน และการเชื่อมต่อช่วงเวลาของอดีตและปัจจุบัน ด้วยสถาปัตยกรรมจากตึกแถว

DESIGN

Peter Zumthor สถาปนิกผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมที่เต็มไปด้วยความรู้สึก

สถาปนิกผู้ใส่ใจสื่อความหมายด้วยการรับรู้จากประสาทสัมผัส การลงลึกในรายละเอียด มากกว่าแค่ความสวยงามในงานสถาปัตยกรรม

DESIGN

Materior Studio ความเรียบง่าย และบริบทที่แตกต่าง

เมื่อสถาปนิกและดีไซน์เนอร์รองเท้าหนังจับมือกันจึงเกิดเป็นสตูดิโอสีขาว เรียบง่าย ภายใต้การเลือกใช้วัสดุและการออกแบบสเปซที่แตกต่างอย่างลงตัว