TIME REMAINING

Days
Hours
Minutes
Seconds

DESIGN CONTEST 2023

ปัจจุบัน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคน หันมาให้ความสำคัญมากขึ้น เพราะเราต่างก็ตระหนักแล้วว่า ปัญหาเหล่านี้ต่างส่งผลต่อทุกชีวิตจริง และนับวันจะใกล้ตัวมากขึ้น รุนแรงยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาระดับสากลอย่างมลภาวะทางอากาศ โลกร้อน น้ำท่วม หรือจะเป็นปัญหาในระดับที่ย่อยลงมาอย่างปัญหาการจัดการขยะ สายไฟเกะกะสายตา ทางเท้ากับระเบิด หรือแม้แต่การมีพื้นที่สีเขียวในเมืองลดลง COTTO และ Dsign Something จึงร่วมกันจัดการประกวดแบบครั้งนี้ขึ้น ในแนวคิด

SELF-TAINABLE

SELF (ตัวตน) + SUSTAINABILITY (ความยั่งยืน)

ร่วมกันตั้งคำถามและหาคำตอบ ด้วยการออกแบบพื้นที่สาธารณะขนาดย่อมที่แก้ไขปัญหาด้านความยั่งยืนในแบบของคุณ ส่งต่อไอเดียและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่ ‘Reflect you, Respect the world’ เป็นตัวเอง ไปพร้อม ๆ กับช่วยโลกใบนี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม!

เลือก 1 ปัญหา จาก 1 ย่าน
ที่คิดว่าสำคัญน่าสนใจ มาออกแบบ "Pop-up Public Space"
ที่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในแบบของคุณ

โจทย์การประกวด

 • เลือกย่าน ที่ตั้ง ทำเล (พื้นที่ใดก็ได้ในประเทศไทย) พร้อมระบุปัญหาที่พบในพื้นที่นั้น ๆ (ขอให้เป็นพื้นที่ที่มีอยู่จริง แต่อาจจำลองขนาดและสภาพพื้นที่ตามจินตนาการ) ขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น
  ปัญหา : ฝุ่นจิ๋ว PM2.5 – ถนนนิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่
  ปัญหา : ทางเท้าไม่สม่ำเสมอ – ทางเท้าย่านสีลม
  ปัญหา : ความแออัดของบ้านพักอาศัย – สลัมคลองเตย
  ปัญหา : เมืองขาดพื้นที่สีเขียว – ถนนสุขุมวิท
  เป็นต้น
 • ออกแบบ POP-UP PUBLIC SPACE ในแบบของคุณที่ช่วยแก้ไขปัญหาด้านความยั่งยืนให้กับเมือง
 • กำหนดฟังก์ชัน หรือออกแบบ บนสถานที่ตั้งในย่านที่คุณสนใจ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้จริง
 • ออกแบบบนพื้นที่ใช้สอย ขนาดไม่เกิน 200 ตารางเมตร
 • ต้องมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ COTTO อย่างน้อยหนึ่งกลุ่มสินค้า (กระเบื้อง หรือ สุขภัณฑ์/ก๊อกน้ำ) พร้อมระบุเหตุผลที่เลือกใช้
  โดยสามารถดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cotto.com
 • ผลงานของผู้ชนะจะต้องสามารถนำไปพัฒนาต่อ เพื่อสร้างขึ้นจริงได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • กลุ่มนักศึกษาสายออกแบบ ชั้นปีที่ 2-5
 • ไม่จำกัดสถาบันและภาควิชา
 • สามารถส่งผลงานได้ทั้งในรูปแบบบุคคล และแบบทีมไม่เกิน 3 คน

เกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 (ไม่จำกัดสถาบันและภาควิชา) โดยสามารถส่งผลงานได้ทั้งในรูปแบบบุคคล และแบบทีม
  ไม่เกิน 3 คน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานต้นฉบับที่ไม่เคยเผยแพร่ และไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน
 • ลิขสิทธิ์ในผลงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประกวดแบบยังคงเป็นของผู้ส่งประกวด แต่บริษัท COTTO และ Dsign Something มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ตามที่เห็นสมควร
 • คณะกรรมการตัดสินรางวัลเป็นผู้พิจารณาตัดสิน โดยคำตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด โดยฟ้องร้องมิได้
 • หากผู้ประกวดได้รับรางวัล และพบการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทุจริตในภายหลัง รางวัลจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกคืน รวมถึงผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามกฏหมาย

เงินรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 5,000 บาท
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้เผยแพร่ลงบน Website และเพจ Dsign Something
 • ผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายมีโอกาสจัด Architectural Exhibition
 • ผลงานที่ได้รางวัล 1st Prize มีโอกาสนำไปพัฒนาต่อและได้สร้างจริง
 • ผู้เข้าประกวดที่มีแนวคิดน่าสนใจผ่านเข้ารอบ 15 คนสุดท้ายจึงจะได้พัฒนาแบบต่อ โดยมีโอกาสสร้างคอนเนคชัน ปรึกษาและตรวจแบบกับดีไซน์เนอร์จากสตูดิโอชั้นนำก่อนพัฒนาผลงาน พร้อมได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมแข่งขัน

ขั้นตอนการประกวดแบบ​

 • Registration
 • 1st Round
  1st Round Judgment >> 15 Teams Announcement
  Dsign Something และทีม COTTO คัดเลือกผลงาน 15 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Workshop รับคำปรึกษาจากทีมสถาปนิกชั้นนำ
 • Final Round
  Design Development >> Award Winner

  15 ทีมที่ผ่านเข้ารอบนำแบบที่ได้รับคำปรึกษาไปพัฒนาต่อ และส่งผลงานรอบ Final ก่อนเข้าสู่กระบวนการตัดสิน จากทีมกรรมการตัดสินทั้ง 5 ท่าน (ดูที่หน้า Judges)

รูปแบบการส่งผลงาน

1ST ROUND

รายละเอียดการส่งผลงาน

 • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องส่งผลงานในรูปแบบ PDF File จำนวน 1 หน้า ขนาด A1 แนวตั้ง ไม่เกิน 300 DPI  (ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอผลงาน ไม่บังคับสเกล ผู้เข้าประกวดพิจารณาตามความเหมาะสม) 
 • ส่งผลงานในรูปแบบลิงก์ดาวน์โหลดเท่านั้น
 • ในไฟล์ควรประกอบด้วย 1.ชื่อโครงการ 2.แนวคิดการออกแบบ 3.ผนังบริเวณ, ผังพื้น, รูปตัด, รูปด้าน, รูป ISOMATRIC หรือ รูปทัศนียภาพ หรือ แบบขยายจุดที่น่าสนใจ โดยต้องสื่อสารให้เห็นความน่าสนใจ และทำให้กรรมการเข้าใจภาพรวมแนวคิดของงานมากที่สุด 
 • การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ COTTO อย่างน้อยหนึ่งกลุ่มสินค้า (กระเบื้อง หรือ สุขภัณฑ์/ก๊อกน้ำ) พร้อมระบุเหตุผลที่เลือกใช้โดยสามารถดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cotto.com

FINAL ROUND

รายละเอียดการส่งผลงาน

 • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องส่งผลงานที่ถูกพัฒนาแล้วในรูปแบบ PDF File จำนวน 1 หน้า ขนาด A1 แนวตั้ง ไม่เกิน 300 DPI
 • ส่งผลงานในรูปแบบลิงก์ดาวน์โหลดเท่านั้น 
 • ส่งแบบประกวดที่ประกอบไปด้วย ชื่อโครงการ, แนวคิดการออกแบบ, ผังพื้น, ภาพตัด, รูปด้าน, แบบขยาย, รูปทัศนียภาพ ในแบบสมบูรณ์พร้อมระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของ COTTO และบอกเหตุผลที่เลือกใช้ 
 • ไม่จำกัดการนำเสนอเพิ่มเติมที่ทำให้เข้าใจแบบได้มากขึ้น เช่น VDO Presentation, แบบจำลอง (Model) , Animation หรืออื่น ๆ
 • ทุกผลงานที่มีโอกาสได้เข้ารอบ Final Round จะได้นำเสนอผลงานบนบอร์ด Architecture Exhibition ในรอบสุดท้าย

เกณฑ์การตัดสินผลงาน

 • การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์บ่งบอกตัวตน พร้อมสอดแทรกแนวคิดเรื่องความยั่งยืนได้อย่างสร้างสรรค์
 • ความสมดุลระหว่างการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ และการผสมผสานแนวคิดที่คำนึงถึงความเป็นไปได้จริง
 • การมองหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการออกแบบฟังก์ชัน ความสวยงามที่ตอบรับกับปัญหาด้านความยั่งยืน
 • การเลือกใช้สินค้า COTTO ได้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้การออกแบบเกิดประโยชน์สูงสุด

แนวคิดการออกแบบ
Design Concept

 • แนวคิดการออกแบบชัดเจน – 20 คะแนน
 • ผลงานตรงตามที่โจทย์กำหนด – 20 คะแนน
 • นำเสนองานภายใต้แนวคิด sustainability ได้อย่างน่าสนใจ – 10 คะแนน

ความคิดสร้างสรรค์
Creativity & Originality

 • ผลงานสดใหม่ นอกกรอบ บ่งบอกความเป็นตัวเองได้อย่างน่าสนใจ – 20 คะแนน

ประโยชน์ใช้สอยและการใช้งานจริง
Utility & Function

 • ประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสมกับแนวคิด พร้อมคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการสร้างขึ้นจริง – 20 คะแนน
 • เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ COTTO ได้ตอบโจทย์และน่าสนใจ – 10 คะแนน

MENTOR (WORKSHOP DAY)

TEAM 1
กิรินทร์ ตั้งเลิศปัญญา /
สมนึก กมลเสวีกุล

ภูมิสถาปนิก Shma SoEn /
Product Specialist COTTO

TEAM 2
นัฐพงษ์ พัฒนโกศัย,ดลพร ชนะชัย /
ปกรณ์ สึงตี

สถาปนิกและผู้ก่อตั้ง Cloud-floor /
Product Specialist COTTO

TEAM 3
สรกิจ กิจเจริญโรจน์ /
คมกริช โสมอินทร์

สถาปนิกและหนึ่งในผู้ก่อตั้ง IF /
Product Specialist COTTO

JUDGES
(ANNOUNCEMENT DAY)

อรรถพร คบคงสันติ

ภูมิสถาปนิกและผู้ก่อตั้ง T.R.O.P Terrains + Open space

ไพทยา บัญชากิติคุณ

สถาปนิกและผู้ก่อตั้ง ATOM Design

ขวัญชนก มงคลธง

Design House Manager COTTO

เอกราช ลักษณสัมฤทธิ์

สถาปนิกและผู้ก่อตั้ง Dsign Something

อย่ารอช้า มาสร้างโลกในอุดมคติร่วมกัน