OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

Mindmade – a 50 square meter café that covers the outside while leaving the inside open to leverage natural light.

  • Mindmade – a 50 square meter café that covers the outside while leaving the inside open to leverage natural light.

    Mindmade – a 50 square meter café  that covers the outside while leaving the inside open to leverage natural light.

    Aston Gilbert คาเฟ่ล่องหนใจกลางร่มเงาของพื้นที่สวนยาง ความสวยงามของคาเฟ่ยุคสมัยใหม่ไม่ใช่แค่เปลือกภายนอกของอาคารอีกต่อไปแล้ว แต่เป็นการดึงเอาบริบทเกษตรกรรม และธรรมชาติโดยรอบเข้ามาสร้างมิติให้กับสเปซจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และพื้นที่พักผ่อนแบบใหม่อย่างที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน เช่นเดียวกับ Aston Gilbert คาเฟ่สไตล์โมเดิร์นที่อยู่ใจกลางสวนยาง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จากทีมผู้ออกแบบอย่าง VARC HD+ID ที่ได้สร้างสเปซให้สามารถซึมซับบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบพื้นที่ แถมยังใช้กระจกเข้ามาตกแต่งจนอาคารดูกลมกลืนไปกับสวนยางได้อย่างน่าสนใจอีกด้วย ตั้งอยู่ใจกลางสวนยาง ธรรมชาติ และชุมชน ทางเจ้าของต้องการขยับขยายกิจการคาเฟ่ให้มีสาขาเพิ่มขึ้น และสร้างคาเฟ่บนพื้นที่ดินที่ทำกิจการสวนยางกว่า 13 ไร่ ในสไตล์โมเดิร์น ดูเรียบง่าย แต่ต้องดูโดดเด่นน่าสนใจ จนสามารถเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ “เนื่องจากที่ตั้งโครงการอยู่ในอำเภอพรหมคีรี บริบทของพื้นที่มีความเป็นธรรมชาติสูง มีการทำเกษตรกรรม และยังมีถนนลัดเลาะเข้าสู่ชุมชมเล็กๆ อยู่โดยรอบพื้นที่ การออกแบบอาคารสไตล์โมเดิร์นจึงต้องคำนึงถึงบริบทเป็นสำคัญด้วย” ให้อาคารแทรกเข้ากับพื้นที่สวนยางจนกลายเป็นส่วนเดียวกัน ด้วยลักษณะของสวนยางที่ถูกจัดวางให้ต้นไม้เป็นรูปแบบ Grid อยู่ดั้งเดิม สถาปนิกจึงออกแบบอาคารฟอร์มสี่เหลี่ยมผืนผ้าสองชั้น วางแทรกเข้าไปใน Grid ของต้นไม้ให้อาคารและสวนยางกลายเป็นส่วนเดียวกัน แต่ด้วยพื้นที่สวนยางที่มีขนาดใหญ่จนไม่สามารถรับรู้ขอบเขตของคาเฟ่ได้ สถาปนิกจึงออกแบบผนังให้ล้อมรอบไปด้วยอิฐบล็อกช่องลม ที่มาพร้อมกับคอร์ดยาร์ทขนาดเล็กอยู่ 2 คอร์ท สำหรับนั่งดื่มกาแฟรับบรรยากาศภายนอก ทั้งนี้ผนังอิฐช่องลม และคอร์ทยาร์ทก็ช่วยระบายอากาศ และเปิดรับแสงให้กับตัวอาคารเนื่องจากสภาพอากาศทางภาคใต้มีความร้อนชื้นสูง กระจกเกรียบสร้างมิติให้คาเฟ่ล่องหน และกลมกลืนไปกับธรรมชาติ ไฮไลท์ของคาเฟ่แห่งนี้อยู่ในส่วนของผนังเฉียงที่ติดตั้งกระจกเกรียบ ซึ่งตัดผ่าเข้าไปยังกลางแมสฟอร์มของอาคารจนกลายเป็นทาง…