ทำความรู้จัก เข้าใจ และเข้าไปในวิธีการของ “สถาปนิก”
ที่กว่าจะสร้างสรรค์ผลงานได้สักชิ้นนั้น มีที่มาที่ไปอย่างไร 
และอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็น “สถาปนิก”