วางบ้านเต็มที่ดิน ได้พื้นที่ใช้สอยเยอะดี แต่…

30% คือสัดส่วนพื้นที่ว่าง ที่ต้องเว้นไว้เป็นพื้นที่ Open Space (พื้นที่เปิดโล่งตั้งแต่พื้นถึงท้องฟ้า) เป็นกฎหมายอาคารที่กำหนดไว้หากจะออกแบบบ้านสักหลัง เป็นเพียงตัวเลขขั้นต่ำที่บ้านหลังหนึ่งควรจะมีพื้นที่โล่งเพื่อให้ได้ “หายใจ” 

Continue reading “วางบ้านเต็มที่ดิน ได้พื้นที่ใช้สอยเยอะดี แต่…”