ขับเคลื่อนความสุขไปกับรถไฟในญี่ปุ่น การเดินทางที่มากกว่าการเดินทาง

ขณะที่ประเทศไทยกำลังวางพิจารณาแผนการลงทุนที่สำคัญ เน้นพัฒนาระบบขนส่งมวลมหาชนและเคลื่อนย้ายสินค้ากับรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ – เชียงใหม่ เพื่อประหยัดเวลาและลดต้นทุนราคาน้ำมันที่ผันผวน แต่ก็ยังคงต้องอยู่ในขั้นตอนการถกเถียงถึงความเหมาะสมกันต่อไป

Continue reading “ขับเคลื่อนความสุขไปกับรถไฟในญี่ปุ่น การเดินทางที่มากกว่าการเดินทาง”