ขอน้ำไฟในพื้นที่ก่อสร้างอยู่ห่างไกล เริ่มต้นอย่างไร?

การขอใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ หรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการปกติทั่วไป เจ้าของบ้านหรือผู้ที่ต้องการยื่นคำขอ สามารถยื่นเรื่อง “ขอให้สำรวจแนวเขตการให้บริการ”

Continue reading “ขอน้ำไฟในพื้นที่ก่อสร้างอยู่ห่างไกล เริ่มต้นอย่างไร?”