4 อาคาร ดีไซน์ล้ำด้วย façade ช่วยประหยัดพลังงาน

เมื่อความสวยงามของตัวอาคาร ถูกผสมผสานไปพร้อมๆ กับนวัตกรรมทางวิศวกรรม ส่งผลให้ façade ไม่ใช่เพียงสิ่งห่อหุ้มอาคาร แต่เป็นถึงเทคโนโลยีทางการออกแบบ

Continue reading “4 อาคาร ดีไซน์ล้ำด้วย façade ช่วยประหยัดพลังงาน”