De LAPIS Charan 81 : Let the feeling lead your lifestyle

เคยไหมที่บางทีก็อยากจะพักหัวใจจากงานหนักในเมืองออกมาสัมผัสวิวทิวทัศน์ดีๆ ไลฟ์สไตล์คนทำงานรุ่นใหม่ ที่ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าทั้งเวลาทำงานและการพักผ่อนอย่างมีคุณภาพ การเลือกที่พักอาศัยแห่งใหม่ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิต

Read More