Tag: จักรยานพับรุ่นใหม่

DESIGN NEWS & EVENT

Bike for the Future เทรนด์จักรยานแห่งอนาคต

ปัจจุบันความนิยมใช้จักรยานในการเดินทางมีเพิ่มขึ้น เพราะไม่เพียงดีต่อสุขภาพ แต่ยังเป็นพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนี่คือแนวทางที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่การออกแบบจักรยานในอนาคต