LIVING IN 182 SQUARE FOOT : เล็กๆ ก็อยู่ได้

คนไทยเราอาจคุ้นเคยกับการซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้านหลังใหญ่ๆ หรือซื้อคอนโดเพื่อการมีบ้านสักหลัง แต่กับคนในประเทศอื่นๆอย่างที่อเมริกา กลับมีความคิดเรื่องการปรับปรุงบ้าน หรือห้องที่มีอยู่หรือหาได้ในราคาถูก ให้กลายเป็นบ้านที่น่าอยู่แทน เช่นเดียวกับ Steve Sauer วิศวกรและนักออกแบบแห่ง pico dwelling ได้ใช้เวลาปรับปรุงบ้านของตัวเองหลังนี้นานกว่า 10 ปี บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่ seattle washington ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 182 ตารางฟุต หรือ 18.2 ตารางเมตรเท่านั้น ทุกอย่างสำหรับการเป็นบ้านได้รวมอยู่ในนี้หมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นที่นอน ครัว

Read More