LIVING IN 182 SQUARE FOOT : เล็กๆ ก็อยู่ได้

คนไทยเราอาจคุ้นเคยกับการซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้านหลังใหญ่ๆ หรือซื้อคอนโดเพื่อการมีบ้านสักหลัง แต่กับคนในประเทศอื่นๆอย่างที่อเมริกา กลับมีความคิดเรื่องการปรับปรุงบ้าน หรือห้องที่มีอยู่หรือหาได้ในราคาถูก ให้กลายเป็นบ้านที่น่าอยู่แทน เช่นเดียวกับ Steve Sauer วิศวกรและนักออกแบบแห่ง pico dwelling ได้ใช้เวลาปรับปรุงบ้านของตัวเองหลังนี้นานกว่า 10 ปี บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่ seattle washington ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 182 ตารางฟุต หรือ 18.2 ตารางเมตรเท่านั้น ทุกอย่างสำหรับการเป็นบ้านได้รวมอยู่ในนี้หมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นที่นอน ครัว

Continue reading “LIVING IN 182 SQUARE FOOT : เล็กๆ ก็อยู่ได้”