[Q&A] จ้างช่างพร้อมค่าของ หรือแยกซื้อของเองดี

สิ่งแรกที่เราจะนำมาพิจารณาว่าจะว่าจ้างผู้รับเหมาอย่างไหนนั้น เราจะต้องทราบก่อนว่าผู้รับเหมาทั้ง 2 แบบนั้นมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร

Continue reading “[Q&A] จ้างช่างพร้อมค่าของ หรือแยกซื้อของเองดี”