M2 De Bangkok Hotel : พักสบายใจกลางเมือง

ณ ใจกลางเมืองย่านถนนวิภาวดี – รังสิต มีโรงแรมใหม่ชื่อว่า M2 De Bangkok Hotel ได้เปิดตัวขึ้น โรงแรมสวยนี้ดูแทบไม่ออกเลยว่าเกิดจากการดัดแปลงอาคารพาณิชย์ 7 ห้องแถว ออกแบบผนังและภายในใหม่โดยคงโครงสร้างเดิมไว้เพื่อความแข็งแรง เพื่อให้เกิดการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและกลายเป็นโรงแรมหรูกลางเมืองแห่งนี้

การออกแบบตกแต่งสไตล์โมเดิร์นร่วมสมัย ผสมผสานความเป็นไทยและแนวความคิดของโรงแรมเข้าไว้ด้วยกัน โดยแนวความคิดหลักที่จะคอยแทรกเข้าไปในทุกๆส่วนของโรงแรมคือภาพลักษณ์ของ “ผู้ชาย” และ “ผู้หญิง”

Continue reading “M2 De Bangkok Hotel : พักสบายใจกลางเมือง”