ตามรอย “พ่อ” ในนิทรรศการ “ศิระกรานต์พระภูบาลนวมินทร์”

 “เคยมีผู้กล่าวไว้ว่า ราชอาณาจักรนั้นเปรียบเสมือนพีระมิด มีพระมหากษัตริย์อยู่บนยอดและมีราษฎรอยู่เบื้องล่าง

Continue reading “ตามรอย “พ่อ” ในนิทรรศการ “ศิระกรานต์พระภูบาลนวมินทร์””