สถาปัตยกรรม ในโลกภาพยนตร์

งานสถาปัตยกรรมนั้น ปรากฏขึ้น แปรผันตรงตามการมีชีวิตของสิ่งที่เรียกว่า มนุษย์ การสร้างสรรค์สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ บ่งบอกถึงสังคม วัฒนธรรม ที่เป็นอยู่ของพื้นที่นั้นๆ

Continue reading “สถาปัตยกรรม ในโลกภาพยนตร์”