5 เบื้องหลังตึกระฟ้าที่เป็นไอคอนของเมือง New York City ยุค 90s

ตึกระฟ้า คือตัวแทนของสภาพเศรษฐกิจเชิงพื้นที่จำเพาะ สัญลักษณ์ของอำนาจเงินทุนธุรกิจแห่งเมืองใหญ่ ซึ่งก็ล้วนเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคนิควิศวกรรมก่อสร้าง

Continue reading “5 เบื้องหลังตึกระฟ้าที่เป็นไอคอนของเมือง New York City ยุค 90s”