Tag: ทอสเท็ม

ARCHITECTURE DESIGN

10 วิธี สร้างคุณภาพชีวิตภายในบ้านให้ดีขึ้น : HOUSE DESIGN IMPROVES QUALITY OF LIFE

“คุณภาพชีวิต” เป็นหัวเรื่องที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและเราเองก็จำเป็นต้องใส่ใจ จากการที่ผู้คนเริ่มให้ความสนใจกับการใช้ชีวิตที่สร้างความสุขให้กับตัวเองมากขึ้น

DESIGN NEWS & EVENT

TOSTEM DEMO ROOM PHUKET GRAND OPENING! โชว์รูมทอสเท็มแห่งใหม่ ใจกลางภูเก็ต

โชว์รูมยุคใหม่คือการจัดแสดงสินค้าแบบชัดเจนใช้งานได้จริง ซึ่งนั่นก็เป็นผลดีกับทั้งตัวผู้บริโภคเองที่จะได้ทดลองการใช้งานจริง และดีกับตัวแบรนด์ที่ได้แสดงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่

ARCHITECTURE DESIGN DTALK HOUSE

BIRD BOM HOUSE จากอัตลักษณ์ของบริบทสู่เส้นสายทางสถาปัตยกรรม

Owner: คุณกานต์ ถนอมเกียรติ และ คุณชยาทัต ถนอมเกียรติ Location: Bangkok, Thailand. Area: 280sqm + 250sqm Design Firm: FLAT12x CO., LTD. คุณจุลสมโณ พงษ์เสฐียร,Continue Reading