15 โครงการที่มีจักรยาน และสถาปัตยกรรม เป็นเรื่องเดียวกัน

ในศตวรรษที่ 20 หลายๆประเทศถูกครอบงำโดยการใช้งานของรถยนต์เป็นการสัญจรหล้กของเมือง แต่สิ่งนี้เองกลับทำให้สภาพความเป็นเมือง การใช้ชีวิตและอยู่อาศัยเปลี่ยนไป

Continue reading “15 โครงการที่มีจักรยาน และสถาปัตยกรรม เป็นเรื่องเดียวกัน”