รู้จักโฮสเทล ที่พักคู่ใจของเหล่าแบ็คแพ็คเกอร์

เมื่อเทรนด์การท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไป ผู้คนเริ่มท่องเที่ยวแบบคนเดียวมากขึ้น เพราะต้องการอิสระและอยากพึ่งตัวเอง “โฮสเทล”

Continue reading “รู้จักโฮสเทล ที่พักคู่ใจของเหล่าแบ็คแพ็คเกอร์”