สวรรค์บนดิน โรงแรมอูม่า บาย โคโม ภูฏาน

สวรรค์บนดิน โรงแรมอูม่า บาย โคโม ภูฏาน Uma Paro_Terrace_resizeอูม่า บายโคโม พาโร และอูม่า บายโคโม พูนาคา ตั้งอยู่ที่สองเขตสำคัญที่สุดของประเทศ ที่แรกคือหุบเขาพาโร ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมหลายแห่งของภูฏาน อีกที่หนึ่งคือหุบเขาพูนาคา ซึ่งห่างออกไป 5 ชั่วโมง

Continue reading “สวรรค์บนดิน โรงแรมอูม่า บาย โคโม ภูฏาน”