ย้อนวัน เก็บเวลา ที่ “พิพิธบางลำพู”

กาลเวลามักพาความทันสมัยและความเจริญเข้ามาในความเป็นเมืองเมืองหนึ่งเสมอ หลายครั้งที่รูปแบบของเมืองสมัยใหม่ได้บดบังรากเหงาของเราในอดีตจนหมดสิ้น

Continue reading “ย้อนวัน เก็บเวลา ที่ “พิพิธบางลำพู””