Home Automation…เทคโนโลยีเพื่อบ้านทันสมัย

หากเปรียบเทียบสไตล์ที่ใช้ในการตกแต่งบ้านเป็นดั่งเสื้อผ้า ที่ช่วยทำให้ภายในบ้านดูสวยงามแล้ว งานระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบแสงสว่าง หรือระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านก็คงเปรียบได้กับ accessary ที่ช่วยเติมเต็มให้บ้านดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

Continue reading “Home Automation…เทคโนโลยีเพื่อบ้านทันสมัย”