บูติกโฮเต็ล ทางออกของสถาปัตยกรรมทรงคุณค่า?

อาคารบ้านเรือนเก่าส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ ที่สร้างขึ้นในอดีต เมื่อผ่านการเวลามา อาคารเหล่านั้นกลายเป็นอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทางด้านสถาปัตยกรรมที่เราต่างก็เห็นคุณค่า

Read More