บูติกโฮเต็ล ทางออกของสถาปัตยกรรมทรงคุณค่า?

ss

อาคารบ้านเรือนเก่าส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ ที่สร้างขึ้นในอดีต เมื่อผ่านการเวลามา อาคารเหล่านั้นกลายเป็นอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทางด้านสถาปัตยกรรมที่เราต่างก็เห็นคุณค่า

Continue reading “บูติกโฮเต็ล ทางออกของสถาปัตยกรรมทรงคุณค่า?”

Nanda Heritage Hotel บูติกโฮเต็ลบนรอยต่อวัฒนธรรมเก่า – ใหม่

Nanda Heritage Hotel

ArchitectCHAT architects และ b/A/R

Location : ถ.วิสุทธิกษัตริย์, เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร

Photo : Ketsiree Wongwan, Nacasa & Partners Inc., Chatpong Chuenrudeemol, Barry Michael Broman

Continue reading “Nanda Heritage Hotel บูติกโฮเต็ลบนรอยต่อวัฒนธรรมเก่า – ใหม่”